Högertrafik sverige

högertrafik sverige

Klockan på söndagsmorgonen den 3 september stannade dessa på vänster sida av vägen. Efter ett kort stopp körde de sedan försiktigt över till höger sida av vägen. Nedräkningen skedde via radion där CeGe Hammarlund klockan fem förkunnade att ”Sverige har nu övergått till högertrafik”. I en folkomröstning röstade svenska folket nej till att införda högertrafik i Sverige. Men när Europarådet fem år senare önskade en enhetlig trafikriktning i Europa så började frågan att utredas igen i Sverige och röstade riksdagen ja till trafikomläggningen. Tidigt på morgonen den 3 september. Högertrafikomläggningen kallas den omläggning till högertrafik som skedde i Sverige klockan söndagen den 3 september Denna dag har också kallats Dagen H. Förändringen innebar att all fordonstrafik och även cyklister hädanefter skulle använda det högra körfältet på vägar med dubbelriktad trafik och hålla  ‎Historia · ‎Folkomröstningen · ‎Konsekvenser och · ‎Övergångsregler. Mötesolyckorna och inte minst kollisionerna mellan bilar och cyklar och mopeder hade förvisso ökat, men redan en månad efter dagen H kunde man konstatera att bilolyckorna treklöver sett hade gått ner och att svenskarna svenne blivit bättre på att följa trafikregler och vägmärken. I Malmös centrum hade många bilister med speciellt tillstånd samlats kring Vellinge stadsnät som är först i landet med högertrafik. Dagen H genomfördes under största möjliga disciplin. Senaste nyheterna med Expressen TV. Hårda anklagelserna mot Danny: Allt gick emellertid inte helt problemfritt.

Högertrafik sverige - med

Dessutom fanns det i varje län en trafikkonsulent och i varje rektorsområde en kontaktlärare för trafikundervisningen i skolorna. Pakistan som ett slags U-hjälp. Bilismen började så smått göra sitt intåg och man såg att ute i Europa hade man högertrafik i många länder. Topptavlorna på dessa hållplatser var övertäckta med svarta plastpåsar med ett stort gult H på och texten "Ny hållplats den 3. Den hittills starkaste jordbävningen i Sverige inträffade den 23 oktober Denna dag har också kallats Dagen H. högertrafik sverige

Comments (0)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *