Kunskapsmatrisen

kunskapsmatrisen

På turmentila.info samlar vi flera stödmodeller och verktyg i arbetet för att möta målen om ett socialt hållbart Göteborg. Kunskapsmatrisen är ett av verktygen vi samlat och är en webbaserad kunskapsbank som samlar forskning och kunskap om social hållbarhet. Kunskap i mellanrummen Våra liv. I januari började matematikläraren Erik Corell på Mikael Elias Gymnasium i Stockholm att använda sin egenutvecklade digitala kunskapsmatris i två klasser. I våras blev den tillgänglig för alla lärare som undervisar i matematik på gymnasiet. Idag, åtta månader senare, används den av runt För att möta målen om en socialt hållbar stad och att all stadsutveckling ska ske utifrån ett barnperspektiv har det tagits fram tre verktyg. Kunskapsmatrisen är ett av verktygen och är en webbaserad kunskapsbank som samlar forskning och kunskap om social hållbarhet. Här kan du läsa systematiserad kunskap och artiklar.

Kunskapsmatrisen - och

Har ännu inte skapat prov men nu när antalet provuppgifter har ökat kommer jag säkert att göra det! I Kunskapsmatrisen kan man enkelt och snabbt skapa prov och diagnoser från den stora och ständigt växande uppgiftsbanken. Erik Corell berättar att arbetet med att utveckla kunskapsmatrisen fortsätter. Jag upplever det som positivt att eleverna kan rätta sina egna prov med hjälp av bedömningsanvisningarna. De har även bra koll på hur de ligger till i sin kunskapsutveckling. kunskapsmatrisen Med hjälp av kunskapsmatrisen kan jag skoförvaring hall kunskapsmatrisen med olika nivåer och sparar både tid och stress. Så här använder du Kunskapsmatrisen I vänsterspalten i matrisen finns sex teman bio sf göteborg är viktiga för att skapa en social hållbarhet — En sammanhållen stad, Samspel och möten och så vidare. Där finns den länkad tillsammans med andra stödmodeller i arbetet för social hållbarhet. Vi båda har provet i god tid och kan reflektera över det innan vi kör det med eleverna. Utan Kunskapsmatrisen vet jag inte vad jag hade gjort, att samla på sig en egen databas med exempelfrågor tar tid som jag inte har.

Comments (0)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *