Inägomark

inägomark

inäga. inäga, inägomark, i det äldre bondesamhället mark som hägnats (med gärdsgård. (11 av 42 ord). Vill du få tillgång till hela artikeln? Skaffa turmentila.info eller Logga in. Källangivelse. Nationalencyklopedin, inäga. turmentila.info (hämtad ). Skriv ut artikel. Fram till skiftena i början av talet var byns mark indelad i inägomark och utmark. Den hägnade inägomarken bestod av åker och äng, medan utmarken främst utgjorde gemensam betesmark. I ris- och skogsbygd förekom ofta träd och buskar utmed åkrar, på ängar och utmarker. Träden och buskarna användes av. Skogsfastigheter i Ganterud, Torsby kommun. Tot. ca 27,8 ha varav ca 26 ha produktiv areal med en totalvolym på ca 3 m³sk. Drygt hälften av volymen i hkl. G skiften fördelat på två områden. 2 skiften som ligger på resp. område. Jak.

Inägomark Video

inägomark Inägomarken var indelad i vångar, som i övriga Sverige kallades gärden. Gård 25 ha strax utanför Hörby Mycket välskött väggkruka längst in på egen väg brynäs modo Norrehe precis vinäger Hörby tätort. Stall och garage ek kök skog och bete. Värt att notera är att modellen är just en modell. Skärgårdsfastighet i Misterhult I Misterhults skärgård ligger fastigheten Grönö 5: Areal totalt ca 73 ha. Går eventuellt att förvärva i delar.

Inägomark - detaljplanen

Skogsmark ca ha, impediment ca 6 ha, vatten ca 75 ha. Jordbruk ha Mellanskåne Byggnadsfri jordbruksegendom på vackert läge strax utanför Hörby. Södergatan 5 Malmö, Ö. Det värde som presenteras omfattar skog och jaktvärdet på din fastighet. Fröträd,skärmar kan också bli ett eget skikt. Totalareal 10,7 ha, varav 3,6 ha skogsmark med ett virkesförråd om ca m³sk. Skogsfastighet 41 ha Växjö Skogsområde om 41 ha belägen 20 km söder Växjö.

Inägomark - kan exempelvis

Åker och betesmark om totalt ca 5 ha. Enligt skogsbruksplanen uppförd är tillväxten ca m³sk. Huvudsakligen åker och bete. Skogsfastighet 69 ha Växjö Skogsområde om 69 ha belägen 17 km öster Växjö. Bedömt virkesförråd ca 7 m³sk. Skogsgård 20 ha öster om Växjö Genomgående och varsamt renoverat bostadshus. Gården har en total areal om ca 30 ha varav 26 ha utgörs av skogsmark.

Comments (0)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *