Förskoleavgift

förskoleavgift

När ditt barn har plats i förskola, familjedaghem och fritidshem beräknas din kostnad utifrån hushållets inkomst. För barn under tre år är den högsta avgiften kronor per månad, för barn över tre år är den högsta avgiften kronor per månad.‎Så här beräknar vi din avgift · ‎Om du är arbetssökande · ‎Avgifter. Barn år- Avgift i procent av hushållets månadsinkomst. Vistelsetid per vecka. Barn 1. Barn 2. Barn 3. Allmän förskola (15 timmar) *. Avgiftsfritt. Avgiftsfritt. Avgiftsfritt. Mer än 15 timmar. 2 %. 1 %. 0,6 %. Högsta avgift/månad. kr. kr. kr. Barn år- Avgift i procent av hushållets månadsinkomst. Barn 1. Barn 2. Ange endast de barn i hushållet som har placering i maxtaxereglerad verksamhet. Gäller ej barn med enbart allmän förskoleverksamhet eller i öppen fritidsverksamhet för åringar. För rätt beräkning anger du yngsta barnet som barn nummer ett och därefter med stigande ålder. Barn 1. Typ av verksamhet: Välj förskoleavgift Delad faktura Vid gemensam vårdnad och barnet bor växelvis hos vårdnadshavarna kan ni få delad faktura. Du kan förlora platsen om du ejdergatan betalar din faktura. Innehåll i badhotell danmark med SF Kids Play. Sponsrat innehåll - texten fortsätter nedanför. Från 1 januari får hushåll som har en sammanlagd inkomst över 45 kronor betala en högre avgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Det är i denna åldern som de flesta föräldrar i Sverige skolar in sina barn på förskolan.

Comments (0)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *