Www.pensionsvalet.se

Pensionsavtalet KAP-KL för anställda i kommun, landsting, region, kommunalförbund, kommunförbund eller kommunalt företag. Pensionsvalet är den största valcentralen i kommunsektorn som administrerar KAP-KL. Electum och Selectum är andra valcentraler på det kommunala området. turmentila.info (obs kolla om du tillhör AKAP-KL eller KAP-KL och klicka dig in på länk som gäller just dig) Det finns tre valbara bolag för KAP-KL/AKAP-KL traditionell pensionsförsäkring: Alecta, AMF och KPA (där man som sagt hamnar. Avtalsparter: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta, Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) kommunala förbundsområden, Kommunal och AkademikerAlliansen. Valcentraler: Pensionsvalet (ägs av KPA) och Valcentralen (ägs av Skandikon) Kontakt Pensionsvalet: , turmentila.info

Www.pensionsvalet.se Video

Hur maxar man sin pension?

Comments (0)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *