Poissonfördelning

poissonfördelning

Sannolikheten att ett antal oberoende händelser turmentila.info radioaktiva sönderfall äger rum inom ett visst tidsintervall eller inom en viss volym. Poissonfördelningen:! medelvärdet av antalet. P e ν. µ. µ. µ ν ν. µ. −. = = händelser ; antalet händelser. Standardavvikelser. Obs! En Binomialfördelning Poissonfördelning när. Poissonfördelning Matematiska och naturvetenskapliga uppgifter. Poisson-fördelning (efter Siméon Denis Poisson), i statistiken viktig sannolikhetsfördelning. En stokastisk variabel X är Poisson-fördelad med parametern m om sannolikhetsfunktionen. (20 av ord). Vill du få tillgång till hela artikeln? Skaffa turmentila.info eller Logga in. Källangivelse. Nationalencyklopedin, Poisson-fördelning. poissonfördelning

Comments (0)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *